Photo by Boris Kačan

Stroj času je ve skutečnosti loď

Díky křišťálově čistému moři, písečným plážím, okouzlujícím městečkům na pobřeží a historickým památkám nabízí Chorvatsko milovníkům plavby lodí některé z nejlepších námořních tras na Jadranu. Ale je ti známo, že plavbu lodí můžeš dovést k dokonalosti návštěvou šesti z celkem osmi míst zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO? Naloď se a vypluj vstříc kulturnímu bohatství!

1. Komplex biskupství a Eufrasiova bazilika v historickém centru Poreče

Své kulturní křižování mořem zahaj v přístavu ACI v istrijské Poreči. Odsud můžeš rychle dojít do středověkého šlechtického města Poreče. Poté, co zakotvíš v porečském přístavu, můžeš dojít pěšky za pouhých pár minut k Eufrasiově bazilice, která se nachází v severní části historického centra města. Katedrála nese jméno biskupa Eufrasia a v roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Komplex biskupství z 6. století spolu se sakristií, křtitelnicí, zvonicí a biskupským palácem je výborný příklad raně byzantské architektury ve Středomoří.

2. Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku

Naloďme se zpátky na palubu a vyplujme směrem k jihu: naší další zastávkou je Šibenik ve střední Dalmácii, který se nachází kousek na jih od Zadaru. Díky obdivuhodnému pobřeží a desítkám ostrovů je šibenické souostroví skutečným rájem pro milovníky mořeplavby. Loď můžeš zakotvit v přístavu ACI v městečku Vodice a vzdálenost deset kilometrů do historického města Šibeniku překonat pronajatým automobilem, taxíkem nebo dokonce i na kole. Svůj cíl, katedrálu sv. Jakuba, najdeš v centru města, jižně od hlavního náměstí. Tato jedinečná památka sakrální architektury představuje kombinaci umění severní Itálie, Dalmácie a Toskánska. Díky unikátní výzdobě, jako jsou například portréty šibenických občanů vytesané do kamenné fasády, je katedrála považována za nejdůležitější architektonické dílo 15. a 16. století v Chorvatsku. Na seznam světového dědictví UNESCO byla zapsána v roce 2000.

3. Historické město Trogir

Všichni jsou zde? Výborně, pokračujeme dál na jih podél pobřeží Jadranu. Poté, co propluješ kolem ostrova Drvenik Veli, spatříš historické město Trogir, svou další zastávku, jen o několik kilometrů dál. Doporučujeme ukotvit loď v přístavu ACI v Trogiru. Jakmile tvá noha vstoupí na pevninu, ocitneš se uprostřed města-muzea Trogiru. Historické centrum města je vynikající příklad nepřerušeného rozvoje města, na seznam světového dědictví bylo zapsáno v roce 1997. Vyniká románskými kostely a velkolepými renesančními a barokními stavbami. Bylo by nemožné vyjmenovat zde vše, co stojí v Trogiru za návštěvu, ale jedna z nejdůležitějších staveb je pravděpodobně katedrála sv. Vavřince s úchvatným Radovanovým portálem ze 13. století, stavba, která je považována za nejdůležitější příklad románského a gotického umění Chorvatska.

4. Historický komplex a Diokleciánův palác ve Splitu

Další zastávkou je Split, pouhých pár kilometrů západně od Trogiru. Oblast, která se rozkládá kolem druhého největšího města v Chorvatsku, je skutečným vrcholem krás Jadranu. Když připlouváš a hledáš místo pro spuštění kotvy, najdi přístav ACI ve Splitu. Nachází se na poloostrově Sustipan, na počátku nejdelší „lungomare“, čili promenády, na Jadranu. Přístav je otevřený po celý rok a před větrem a mořem jej chrání dlouhé vlnolamy a větrolamy. Pokud se tam rozhodneš loď ukotvit, bude tě čekat jen krátká procházka k cíli, historickému komplexu s Diokleciánovým palácem pod ochranou UNESCO. Takzvaný Palác byl postaven na konci 3. a začátku 4. století našeho letopočtu jako místo, kam se měl císař Dioklecián odebrat na odpočinek, ale ve skutečnosti šlo o kombinaci luxusní vily a vojenského tábora. Dnešní Split se rozrostl právě odsud. Během let se antická pevnost spojila se starým městem a dnes kypí rozmanitými prodejnami, kavárnami a restauracemi. Historické budovy se organicky spojily s městem, například císařovo mauzoleum bylo přestavěno na katedrálu.

5. Starogradské pole na Hvaru

Opět nás dělí jen krátká plavba od další zastávky, Starogradského pole na ostrově Hvaru, který se nachází mezi ostrovy Brač, Vis a Korčula. Doporučujeme ti zakotvit v přístavu ACI Vrboska, která je dobře chráněna před větry. Stari Grad a po něm pojmenované pole, hvarská lokalita pod ochranou UNESCO, se nachází necelých deset kilometrů dál, na druhé straně ostrova, a dostat se k ní můžeš městskou dopravou. Starogradské pole bylo na seznam světového dědictví UNESCO zapsáno v roce 2008. Vytyčili jej řečtí osadníci ve 4. století před Kristem a dodnes se využívá. Starogradské pole tak patří mezi zemědělské plochy s nejdelší historií obdělávání na světě. Na tomto místě bylo také objeveno více než 100 archeologických nálezů včetně mnoha vil, tzv. villa rustica (letní sídla vlastníků půdy v době římské) a zemědělských staveb z období řeckého osídlení.

6. Staré město Dubrovník

A teď už zvedáme kotvu naposledy a plujeme k Dubrovníku, kde končí naše mořská cesta. Krása a bohatství kulturního dědictví perly Jadranu jsou vidět i na místním přístavu ACI. Přístav ACI Marina Dubrovnik se nachází při vstupu do dubrovnické zátoky a byl vyhlášen nejlepším přístavem na Jadranu. Počítá se také mezi nejbezpečnější přístavy, pokud jde o kotvení, hlídání a údržbu plavidel. Další jeho předností je, že ACI Marina Dubrovnik není jen jeden z nejkrásnějších přístavů na světě, ale nachází se také pouhých deset kilometrů od historického starého města, které bylo v roce 1979 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Jelikož je rozloha Dubrovníku poměrně malá, nejlepší je ho projít pěšky. Ačkoliv skrývá mnoho kostelů, pevností a dalších důležitých památek, pravděpodobně nejpopulárnější atrakcí jsou velkolepé hradby obepínající město. Dnes jsou světově proslulým symbolem města a byly i kulisou pro Královo Přístaviště ze známého televizního seriálu „Hra o trůny“.