Photo by Zoran Jelača

Objevte to nej, nej z Chorvatska

Chorvatsko je ve světě známé svými přírodními krásami, ale i historickým a kulturním dědictvím. Neexistuje turista, který neslyšel o Dubrovníku a jeho hradbách, o Kornatech anebo Plitvických jezerech. Ale co byste řekli tomu, že v Chorvatsku jsou taková místa a věci, které si zasluhují předponu „nej, nej, nej“, i když o tom ví jen velmi málo lidí? Rozjeli byste se tam někam podívat, něco si vyfotit anebo se něčeho dotknout? Máte-li o to zájem, v pokračování naleznete krátký přehled.

Hum – nejmenší město na světě

Když někdo řekne město, první co nás napadne je veliké a hlučné město plné menších i velkých budov, silnic po kterých se posouvají tisíce automobilů a kde žije velký počet obyvatel. Proto se nelze divit údivu všech těch zvědavců, kteří se ocitnou pod istrijským kopečkem, když jim průvodce řekne, že se nahoře nalézá město Hum. V něm nepanuje ta obvyklá městská vřava, nejsou tam dopravní zácpy, ani velké budovy a shopping centra. Uvnitř dochovaných městských hradeb se nacházejí jen dvě uličky, dva kostelíčky a sklípek, kde si lze dát kořalku bisku, která se pálí dle stoletého receptu. Pokud máte dost městské vřavy a přitom se bez města neobejdete, zavítejte do Humu, do nejmenšího města na světě, které každoročně navštíví kolem 300 tisíc lidí.

Kostel sv. Kříže v Ninu – nejmenší katedrála na světě

Kostel sv. Kříže byla postavena v IX. století a patří mezi nejhodnotnější dochovanou památku starochorvatského stavitelství. Když se na ni trochu pozorněji zadíváte, povšimnete si stavitelských chyb, ale ty nevznikly v důsledku špatně odvedené práce, nýbrž byly předem naplánované. Kostelíček byl kvůli poloze oken a úhlu  v tamté době svého druhu kalendářem, jelikož se podle slunečních paprsků mohlo určit přesné datum slunovratu a rovnodennosti. Na naddveřním trámu se nalézá nadpis, který je pokládán za nejstarší známý nadpis z chorvatských dob. V době vlády chorvatských vladařů kostelíček sloužil jakožto dvorní kaplička nedalekého knížecího paláce. Americký magazin The Huffington Post jej zařadil mezi 50 nejneobyčejnějších kostelů na světě.

Susak – Nekratší lidový kroj (první chorvatská mini sukénka)

I když jde o zeměpisně malý a demograficky ještě menší ostrov, Susak je vlastně výjimečně zajímavý ostrov. O jeho geologické struktuře se víceméně ví všechno a stejně tak i o jeho neobyčejném dialektu, ale o jedné ze zvláštností se ví málo a tou je susačský lidový kroj, známý jakožto nekratší lidový kroj v Chorvatsku. Je to svým způsobem nejkratší chorvatská mini sukénka, čili sukně, které se říká kamizoti, a skládá se z pěti nebo šesti bílých sukní, z nichž je nejkratší ta nejspodnější, zatímco všechny ostatní jsou o centimetr delší než předchozí. Okraj každé sukně lemuje ručně vyšívaná krajka, které se říká kamufi. Kromě z kamizoti se kroj skládá i z kosule (košile), z mudonde (gatě s nohavicemi), ze suknice (podsukně), z kalcet (punčoch), bust (živůtku), traviersla (zástěry), bravaruol (šátku) a z carape (svátečních bot). Na ostrově se jako suvenýr mohou koupit panenky v tomto lidovém kroji.

Krapanj – nejnižší ostrov na Jadranu (chorvatské Benátky)

Krapanj je ostrov v šibenickém archipelágu vzdálený 300 metrů od pevniny. Ti odvážnější a v lepší kondici by tuto vzdálenost mohli přeplavat, ale plavání je na této dráze přísně zakázáno. V šedesátých letech minulého století byl tento ostrov o rozloze menší než půl čtverečního kilometru nejhustěji osídleným ostrovem na Jadranu, ale špatné ekonomické podmínky přinutily obyvatelstvo k vystěhování, takže Krapanj přišel o titul nejhustěji osídleného ostrova, a zůstal mu titul nejnižšího ostrova v Jaderském moři.

Nejvyšší bod na ostrově je vysoký pouhých 1,25 m nad mořským povrchem a proto mu hrozí podobný osud jako Benátkám. Buďte bez starosti! Však on se ještě nějaký ten čas nepotopí, budete mít dost času, abyste se tam podívali a prohlédli si jeho krásy i pamětihodnosti.

Vela Palagruža – nejvzdálenější maják na Jadranu

Někde na širém moři, dál než jsou ostrovy Vis a Lastovo se nachází nejvzdálenější chorvatský ostrov Palagruža s nejvzdálenějším majákem na Jadranu. Byl postaven uprostřed ostrova ve výši 90 metrů. Strážci majáku jsou jedinými obyvateli tohoto překrásného ostrova specifického svými vysokými útesy, mírným podnebím a endemickými rostlinami. Někdy se k nim přidají i komižtí rybáři, kteří v této oblasti rybaří již od XIV. st. Jednou ze zajímavostí, kterou lze na ostrově vidět, jsou archeologické nálezy dokazující, že Palagruža byla osídlena již před devíti tisíci lety. K prohlédnutí jsou tu i zříceniny středověkého kláštera. Nám se možná Palagruža zdá příliš vzdálena, ale je zřejmé, že v minulosti byla velmi oblíbeným místem k životu.

Vrbnik – Nejužší ulice na světě

Vrbnik je městečko na největším chorvatském ostrově Krku. V důsledku zastaralého způsobu výstavby některými ulicemi nemohou projet automobily ani motorky a některými z nich neprojdou ani lidé. Jedna z takových ulic je i ulice Klančić, jejíž nejužší část je široká či lépe řečeno uzká o něco víc než čtyřicet centimetrů a proto byla úředně prohlášena nejužší ulicí na světě. Pokud se mezitím někde objevila ještě užší ulice, tak si ulice Klančić ponechá titul nejužší ulice v Chorvatsku. Pokud si kladete otázku zda patříte mezi ty, kteří jí projdou, anebo mezi ty, kteří se rozhodnou pro okliku, odpověď budete muset vyhledat ve Vrbniku. A jistě to nebudete jen vy.

Katedrála svatého Domnia, nejstarší katedrála na světě 

Splitská katedrála Nanebevzetí blahoslovené Panny Marie, mezi lidem známá jakožto katedrála svatého Domina (sv. Duje) se nachází v Diokleciánově paláci. Byla vystavěna začátkem IV. stol. jako mausoleum císaře Diokleciána. Kolem VII. stol. Avaři a Slované zabořily Salonu. O něco později se přeživší obyvatelé vrací do města a z mauzolea se stává katedrála, která je nejstarší katedrálou na světě. Velmi známá jsou její výborně zachovaná dřevěná vstupní vrata, která ve XIII. stol. vyrobil široko daleko známý domácí mistr. Nejpůsobivější detail splitské katedrály je její románsko-gotická zvonice, jejíž stavba trvala od XIII. – XVI. stol.

Zagreb – nejkratší lanovka na světě

Na Horní město se můžete dostat i pěšky, ale pokud je vás 28 či méně, proč byste se nesvezli lanovkou? Lanovka na Horní město je nejstarší dopravní prostředek organizované veřejné dopravy cestujících v Záhřebu. Ve srovnání s jinými lanovými pozemními dráhami a tratí dlouhou 66 metrů, záhřebská lanovka je známa jako nejkratší na světě. Jelikož si dodnes zachovala původní vnější vzhled i většinu technických zařízení záhřebská lanovka byla uznána chráněnou kulturní památkou. Cesta lanovkou trvá 64 sekund, což úplně stačí pro jedno prima selfíčko.

Vinkovci – nejstarší chorvatské i evropské město

Město Vinkovci se nachází u řeky Bosut. Je nepřetržitě osídleno více než 8 300 let, což znamená, že je to nejstarší město v Evropě. Archeologické průzkumy ve vinkovačské oblasti, které vedl archeolog Durman prokázala a nakonec i dokázala existenci starší fáze starčevačské kultury ze VII. stol. př. n. l.. Mimo jiné je zde nalezena v Evropě nejstarší vypalovací pec pro keramiku. V jaké míře byly Vinkovci populární během minulosti dostatečně hovoří údaj o tom, že v antické Cibalae, což je římský název pro Vinkovce, byla narozena dva římští císaři, bratři Valentinián a Valent. Dnes jsou Vinkovci nejznámější svou kulturní, hospodářskou i turistickou manifestací „Vinkovačský podzim“, která se v tomto městě koná více než tři desetiletí.

Ombla – nejkratší řeka v Chorvatsku

Když jste řekou protékající kolem slavného Dubrovníka, nemáte příliš velkou naději, aby si vás všimli. Ale řece Omble se to podařilo i když se nalézá u nejslavnějšího chorvatského města. Ptáte se jak? Ombla, anebo Rijeka Dubrovačka, je opravdový krasový fenomén, z jehož pramene se dubrovnický vodovod zásoboval pitnou vodou. Ale to není její zvláštnost. Ombla je zvláštní díky svému toku dlouhému 30 metrů, díky kterému byla uznána za nejkratší řeku na světě, takže své místo dostala ve známé Guinnesově knize rekordů. K tomu je nutno dodat i to, že  v blízkosti jejího pramene se vyskytují velké mohutnatky , patřící k největším evropským broukům. Není to snad ještě jeden z důkazů, že si Ombla zasluhuje své místo na „Nej“ soupisu?

Až navštívíte Chorvatsko, buďte vždy připraveni na příjemná překvapení, protože když si právě pomyslíte, že jste viděli opravdu všechno, Chorvatsko si připomene ještě několik nových a neuvěřitelných odhalení, která jednoduše budete chtít také vidět.